แปลงเพศ หญิงเป็นชาย แบบฟาโรห์ ( Phalloplasty)


หน้าแรก บริการของเรา แปลงเพศ หญิงเป็นชาย แบบฟาโรห์ ( Phalloplasty)

ศัลยกรรม หญิงเป็นชาย @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

แปลงเพศ หญิงเป็นชาย แบบฟาโรห์ ( Phalloplasty)          การสร้างอวัยวะเพศชายเป็นขั้นตอนสุดท้ายของ   ของการแปลงเพศ หญิงเป็นชายที่ให้สมบูรณ์แบบ   สามารถยืนปัสสาวะได้ เหมีอนเพศชาย  หลังจากที่ผ่านการผ่าตัดหน้าอกให้แบบราบ ตัดมดลูกรังไข่ และปิดช่องคลอดแล้ว    จากการสั่งสมประสบการณ์การผ่าตัดแปลงเพศหญิงเป็นชายของ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล โดยมี นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม เป็นหัวหน้าทีม ซึ่งทีมของเรามีความเชี่ยวชาญด้านจุลศัลยกรรม คือการผ่าตัดต่อเส้นเลือดให้ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะเพศชายที่สร้างขึ้นใหม่ และต่อเชื่อมเส้นประสาทเพื่อสร้างความรู้สึกทางเพศได้ และมีการปรับแต่งรูปร่างให้สวยงามเหมือนธรรมชาติ

 

เป้าหมายของการสร้างอวัยวะเพศชาย

- มีความรู้สึก ขนาดและรูปทรงเหมือนธรรมชาติ สามารถร่วมเพศได้
- สามารถเชื่อมต่อท่อปัสสาวะถึงปลายอวัยวะเพศทีสร้างขึ้นใหม่ เพื่อยืนปัสสาวะได้
- สามารถออกัสซั่มได้
- เกิดแผลเป็นน้อยที่สุด 

           เทคนิคการสร้างอวัยวะเพศชาย (Phalloplasty) ทีมศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล ได้ร่วมกันพัฒนาเทคนิค สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในสร้างอวัยวะเพศชาย( Phalloplasty ) โดยมีให้เลือกอยู่ 3 เทคนิค คือ

 

1 . การสร้างอวัยวะเพศชายโดยย้ายเนื้อจากต้นขาด้านนอก (ALT- Phalloplasty )

( Anterior lateral thigh pedicled flap phalloplasty )

          เป็นเทคนิคที่ได้รบความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน เพราะสามารถแก้ปัญหาแผลเป็นจากแขนที่ใหญ่มาก โดยต้องเตรียมสร้างท่อปัสสาวะที่ตำแหน่งต้นขาก่อนประมาณ 3 ถึง 6 เดือน แล้วจะทำการผ่าตัดย้ายเนื้อจากต้นขานอกที่เตรียมท่อปัสสาวะไว้แล้ว มาสร้างเป็นอวัยวะเพศชาย ด้วยวิธีจุลศัลยกรรม  พร้อมกับต่อท่อปัสสาวะเดิมกับท่อปัสสาวะที่สร้างไว้แล้วให้ปัสสาวะออกมาที่ปลายอวัยวะเพศที่สร้างขึ้น ส่วนแผลที่เกิดจากการย้ายเนื้อที่ต้นขาจะเอาผิวหนังที่ต้นขาอีกด้านหนึ่งมาปิด

ข้อดี:

 • มีการเตรียมสร้างท่อปัสสาวะโดยฝังไว้ที่ต้นขาก่อนการผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศ จึงทำให้ลดปัญหาการตีบตันจากการเชื่อมต่อท่อปัสสาวะใหม่และเก่าได้ดี 
 • แผลเป็นที่ต้นขา สามารถสังเกตุเห็นได้ยาก
 • สร้างอวัยวะเพศชายได้ขนาดที่ใหญ่พอดี
 • สามารถใส่เครื่องมือที่ช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้ดีกว่าแบบอื่น เพราะมีเนื้อเยื่อมากกว่า

ข้อเสีย:

 • ต้องใช้ Implant ที่ช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัว
 • อาจมีขนาดอวัยวะเพศที่ใหญ่เกินไปในผู้ที่มีไขมันใต้ผิวหนัง บริเวณต้นขาหนากว่าปกติ

 

ขั้นตอนในการสร้างอวัยวะเพศชายแบบย้ายเนื้อจากต้นขา

1.  ตัดมดลูกรังไข่ ปิดช่องคลอด และเตรียมย้ายตำแหน่งท่อปัสสาวะมาอยู่ที่หัวเหน่า โดยอาศัยเนื้อเยื่อจากช่องคลอด
2. ฝังท่อปัสสาวะที่ต้นขาที่จะเตรียมเอามาสร้างอวัยะเพศ โดยฝังท่อทิ้งไว้ 3 - 6 เดือน
3. ผ่าตัดจุลศัลยกรรมโดยต่อเส้นเลือด เส้นประสาท ย้ายเนื้อเยื่อจากต้นขาบริเวณที่ฝังท่อทิ้งไว้ เอามาสร้างให้เป็นอวัยวะเพศชาย แล้วต่อท่อเข้ากับท่อปัสสาวะที่เตรียมไว้หลายเดือนแล้วที่หัวเหน่า
4. ประมาณ 3 สัปดาห์ เอาสายปัสสาวะออก คนไข้สามารถปัสสาวะได้ตามปกติ
5. รอจนเส้นประสาทสามารถทำงานได้ดี แล้วใส่เครื่องมือที่ช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัว และสร้างอัณฑะ 

 

แสดงตำแหน่งที่ย้ายเนื้อไปสร้างอวัยวะเพศชาย

รูปที่ 1 แสดงตำแหน่งที่ย้ายเนื้อ ( Donor )ไปสร้างอวัยวะเพศชาย

 

 

แสดงอวัยวะเพศชายที่มาจากต้นขา

รูปที่ 2  แสดงการผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศชายที่มาจากต้นขา

 

2. การสร้างอวัยวะเพศชาย โดยใช้เนื้อจากแขนด้านใน ( Radial  forearm  free- flap  phalloplasty )

การสร้างอวัยวะเพศชายโดยย้ายเนื้อจากแขนด้านใน โดยใช้จุลศัลยกรรม  และใส่เครื่องมือที่ช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัว ( Implant )

ข้อดี:

- ต่อเส้นเลือดเส้นประสาทง่ายไม่ซับซ้อน
- ท่อปัสสาวะหดตัวน้อย

ข้อเสีย

- เห็นแผลเป็น
- ต้องใส่เครื่องมือที่ช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัว
- อวัยวะเพศมีขนาดเล็กเนื้อบาง
- อวัยวะเพศมีขนาดเล็ก และเนื้อบาง เมื่อใส่เครื่องมือที่ช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวอาจอักเสบและทะลุง่าย

 

ขั้นตอน  แสดงการสร้างอวัยวะเพศชายที่มาจากแขนด้านใน

1. ตัดมดลูกรังไข่ ปิดช่องคลอด และเตรียมสร้างตำแหน่งท่อปัสสาวะใหม่ที่หัวเหน่า และฝังท่อบริเวณท้องแขนเพื่อสร้างท่อปัสสาวะใหม่ ประมาณ 3 - 6 เดือน
2. สร้างอวัยวะเพศชายที่มาจากแขน โดยต่อเส้นเลือดเส้นประสาท พร้อมต่อท่อปัสสาวะจากหัวเหน่าให้ปัสสาวะออกที่ปลายอวัยวะเพศ
3. ใส่เครื่องมือที่ช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัว

ตำแหน่งเนื้อแขนด้านในที่ย้ายไป

รูปที่ 3 แสดง ตำแหน่งเนื้อแขนด้านในที่ย้ายไป

 

ตำแหน่งเนื้อแขนด้านในที่ย้ายไป ถูกปิดด้วยผิวหนัง

รูปที่ 4 แสดง ตำแหน่งเนื้อแขนด้านในที่ย้ายไป ถูกปิดด้วยผิวหนัง
 

การเชื่อมต่อท่อปัสสาวะจะทำพร้อมกับต่อเส้นเลือดเส้นประสาท หรือรอหลังจากนั้น 6เดือนก็ได้เพื่อลดอัตราการรั่วของท่อปัสสาวะ

 

3. การสร้างอวัยวะเพศชายที่มาจากน่องพร้อมกระดูก Fibular

          โดยต้องเตรียมฝังท่อปัสสาวะที่น่องไว้ 6 เดือน ก่อน สร้างอวัยวะเพศชายที่มาจากน่องพร้อมกระดูก Fibular โดยการต่อเส้นเลือด เส้นประสาท   แล้วต่อเชื่อมท่อปัสสาวะ แล้ว เอาผิวหนังมาปิดที่ ตำแหน่งที่เอาเนื้อน่องความรู้สึกที่อวัยวะเพศชายที่สร้างขึ้นใหม่จะกลับมาภายใน 6-12 เดือน

ข้อดี

-    มีกระดูกช่วยให้อวัยวะเพศแข็งตัวตลอดเวลา
-    สร้างอวัยวะเพศชายได้ขนาดที่ใหญ่พอดี
-    แผลเป็นที่น่องสังเกตุได้ยากกว่าที่แขน

ข้อเสีย

-    ใช้เวลาพักฟื้นนานกว่า  6-8 อาทิตย์
-    ต้องช่วยขยายท่อปัสสาวะที่อวัยวะเพศชายใหม่ ป้องกันการตีบตัน 1-2 ปี หลังผ่าตัด
-    อวัยวะเพศมีขนาดเล็กกว่าแบบอื่น

 

ขั้นตอน  แสดงอวัยวะเพศชายที่มาจากน่องพร้อมกระดูก Fibular

1. เตรียมฝังท่อปัสสาวะที่น่อง ตัดมดลูกรังไข่ ปิดช่องคลอด
2.สร้างอวัยวะเพศชายที่มาจากน่องพร้อมกระดูก Fibular โดยต่อเส้นเลือดเส้นประสาท
3.ต่อเชื่อมท่อปัสสาวะของใหม่ กับของเดิม

โดยแต่ละขั้นตอนใช้เวลาประมาณ  3 - 6 เดือน

ตำแหน่งการเตรียมท่อปัสสาวะที่น่อง ใช้เวลาฝังท่อประมาณ 6 เดือน

รูปที่  5  แสดง ตำแหน่งการเตรียมท่อปัสสาวะที่น่อง ใช้เวลาฝังท่อประมาณ 6 เดือน

 

ตำแหน่งเนื้อน่องที่ย้ายไปสร้างอวัยวะเพศชาย

รูปที่  6  แสดง ตำแหน่งเนื้อน่องที่ย้ายไปสร้างอวัยวะเพศชาย

 

 

ตำแหน่งกระดูก Fibula ที่ถูกตัดออกไป

รูปที่  7   ตำแหน่งกระดูก  Fibula ที่ถูกตัดออกไป

 

 

การใส่ลูกอัณฑะ

          การใส่ลูกอัณฑะไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้นแต่เป็นการแสดงความมั่นใจในความเป็นชายมากขึ้น  โดยใส่ลูกอัณฑะแทนที่ไขมันของแคมนอก หลังจากการผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศชายเรียบร้อยอยู่ตัวแล้ว

 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดแปลงเพศ หญิงเป็นชาย

 1. ปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งผู้เชี่ยวชาญ  ก่อนการผ่าตัด เพื่อทราบข้อมูลในการเตรียมตัว ยาที่ใช้ประจำ ตรวจร่างกาย ตรวจเลือด เอ๊กเรย์ปอด ให้พร้อม
 2. ผ่านการพบกับจิตแพทย์ อย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อ ความมั่นใจที่จะก้าวสู่เพศที่เราเลือกใหม่
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมผ่าตัด และดมยาสลบ
 4. ต้องรับฮอร์โมนเพศชายมาไม่น้อยกว่า 1ปี
 5. หยุดฮอร์โมน ก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 6. อายุมากกว่า  20  ปีขึ้นไป สามารถตัดสินใจให้ตัวเองผ่าตัดได้
 7. ต้องไม่อ้วนมากเกินไป  BMI ต้องน้อยกว่า 24  เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการผ่าตัด
 8. งดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 2 อาทิตย์ ก่อนผ่าตัด
 9. งดยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น แอสไพริน หรือวิตามินบางชนิด เช่น วิตามิน อี
 10. วางแผนการหยุดงาน  เตรียมจิตใจให้พร้อมรับการผ่าตัด และการดูแลแผลหลังผ่าตัด

 

การดูแลแผลหลังผ่าตัดการแปลงเพศ  หญิงเป็นชาย

 • หลีกเลี่ยงแรงกดทับขององคชาตใหม่ เพราะจะทำให้เลือดไปเลี้ยงไม่ดี
 • หลังผ่าตัดต้องยกองคชาตใหม่ ให้ตั้งไว้ตลอดเวลา เพื่อลดบวม
 • ทำแผลให้สะอาด และแห้ง โดยแพทย์ 2-3 อาทิตย์หลังผ่าตัด
 • ไม่ประคบน้ำแข็ง เลือดจะไม่ไปเลี้ยงแผล
 • ยก สายสวนปัสสาวะขึ้น ป้องกันกระเพาะปัสสาวะฉีกขาด
 • ถุงปัสสาวะต้องไม่มีน้ำปัสสาวะมาก เททิ้งบ่อยๆ
 • การคัน การบวม มีเลือดในถุงปัสสาวะ  ท้องผูก  คลื่นไส้ เป็นอาการปกติหลังผ่าตัด 1-2 อาทิตย์แรก

 

ความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนของ การแปลงเพศ  หญิงเป็นชาย

 • ความเสี่ยงจากการผ่าตัดท่อปัสสาวะ  ได้แก่   ท่อปัสสาวะรั่ว (Urethral fistulas)   ท่อปัสสาวะตีบ(Urethral stricture )
 •  เนื้อเยื่อที่ย้ายมาสร้างองคชาต ขาดเลือดไปเลี้ยงใช้การไม่ได้  หรือเสียหายบางส่วน (Flap failure and loss ) ต้องแก้ไขหรือผ่าตัดใหม่
 • ผิวหนังที่ย้ายมาปิดตายบางส่วน ( Skin necrosis )
 • แผลแยก ( Wound Rupture )
 • มีเลือดออก Bleeding
 • อาจจะสูญเสียความรู้สึกไป Loss of sensation
 • แผลหายช้า (Prolong healing )
 • แผลติดเชื้อ( infection)
 • ปวดแผล( Pain )
 • อาการบวม ช้ำ ( Bruising )
 • แผลเป็น ( Scarring )

 

การพักฟื้นหลังการแปลงเพศ  หญิงเป็นชาย

           สามารถกลับไปทำงานได้ตามปกติ  6-8  อาทิตย์หลังการผ่าตัด หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย หรือยกของ 2-3 อาทิตย์แรกหลังผ่าตัด   เดินช้าๆ  จะมีสายสวนปัสสาวะคาอยู่ 2-3  อาทิตย์ หลังจากนั้น จะถอดสายสวน   แล้วจะเริ่มปัสสาวะผ่านทางองคชาตใหม่ การแปลงเพศหญิงเป็นชาย  จะยากและซับซ้อนกว่ามาก ระหว่างที่ทำ องคชาตอาจจะมีการแก้ไข ซ่อม ท่อปัสสาวะ จนสามารถใช้งานได้ก่อน  แลัวจึงจะทำ ถุงอัณฑะเทียม  และตกแต่งปลายองคชาต (Glansplasty) จนถึงการใส่  Implant  การจะผ่าตัดให้มีความสมบรูณ์ทั้งรูปแบบ และความสวยงาม  จะต้องรอทำทีละอย่าง แล้วรอแผลสมาน อย่างน้อย 3 -6 เดือน   แล้วทำต่อไปจนครบ  ได้องคชาตที่สวยงาม และใช้งานได้จริง ความรู้สึกที่ปลายประสาท ที่เกิดจากการต่อเส้นประสาทเชิ่อม คลิตอริสเดิม เส้นประสาทจะต่อเชื่อมกันได้ดีมีความรู้สึกเสียว ใช้เวลาอย่างน้อย  6 เดือน หรืออาจจะนานถึง 2 ปีก็ได้


รูปก่อนและหลัง แปลงเพศ หญิงเป็นชาย แบบฟาโรห์ ( Phalloplasty)See more


รีวิว แปลงเพศ หญิงเป็นชาย แบบฟาโรห์ ( Phalloplasty)


ALT Phalloplasty Reviewsข้อมูลโดยName

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail