หน้าแรก ทีมแพทย์ ทพ.ทวีศักดิ์ อุ่นประเสริฐ

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทพ.ทวีศักดิ์ อุ่นประเสริฐทพ.ทวีศักดิ์ อุ่นประเสริฐ
23 กันยายน 2499
(ทันตแพทย์ทั่วไป)

 

 

ประวัติการศึกษา
2517 ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2517 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์ทั่วไป, จังหวัดสิงห์บุรี ประเทศไทย
  อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ผลงาน
2517 - ปัจจุบัน เสนอผลงานในงานประชุมทันตแพทย์เรื่อง
   - เทคนิคการอุดฟันด้วย Amalgam
   - Tooth Color Restaration : Idea & Concept
   - Technique in Class ll Posterior Composite Restoration
   
  ออกแบบเครื่องมือ Dr.Thaweesak "U" Hand Instruments Set by Hue Friedy, USA. 
  สำหรับอุดฟันหลังด้วย Amalgam & Composite
   
  สอนนักศึกษา สาขา Prosthodontics คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ในหัวข้อ Amalgam Restorations for postgraduas student เป็นเวลา 6 ปี
   
  สอนทันตแพทย์จุฬา ในหัวข้อ Bonding system for postgraduated student เป็นเวลา 1 ปี
   
  เป็นอาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
   
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลป์ (ทันตแพทยสภา) เลขที่. ท.1674
นายกสมาคมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย
รองนายก สมาคมผู้ค้าทันตภัณฑ์แห่งประเทศไทย
สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
ชมรมทันตกรรมหัตการ


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail