หน้าแรก ทีมแพทย์ ทพ.มนัสวี เจียมตน

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทพ.มนัสวี เจียมตนทพ.มนัสวี เจียมตน
(ทันตแพทย์ทั่วไป)

 

 

 

ประวัติการศึกษา
2556 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมรังสิต, จังหวัดปทุมธานี, ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน

2556 - 2557

ทันตแพทย์ประจำคลินิคทันตกรรม Nu - dent

สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลป์ (ทันตแพทยสภา) เลขที่ ท.13180
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail