หน้าแรก ทีมแพทย์ พ.ท. นพ. เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

พ.ท. นพ. เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์พันโท นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์

ปัจจุบัน พันโท นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ศิริศักดิ์พาณิชย์ เป็น อาจารย์ แผนก สูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องการรักษาความผิดปกติของทางเดินปัสวะของสตรี

 

ประวัติการศึกษา
2540    ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2544   วุฒิบัตร เชี่ยวชาญด้าน สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2557  

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขา
การรักษาเกี่ยวกับความผิดปกติ
ของการปัสสาวะของสตรี (Fellowship in Urogynecology)

Kameda Medical Center เมือง Kamogawa จังหวัด Chiba ประเทศ ญี่ปุ่น

 
     
ประสบการณ์การทำงาน
2540 - 2541 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.ค่าย สรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี ประเทศไทย
2542 - 2544 แพทย์ประจำบ้านสาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า จ. กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2544 - 2554 สูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาลค่าย จิระประวัติ จ. นครสวรรค์ ประเทศไทย
2555- 2556 สูตินรีแพทย์, ภาควิชาสูตินรีเวช วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 - 2557
 
ศึกษาต่อยอด (Fellowship) สาขาระบบทางเดินปัสสาวะและกระบังลมหย่อน
(Urogynecology) สถาบัน Kameda Medical Center ประเทศ ญี่ปุ่น
2557 - ปัจจุบัน

อาจารย์ แผนก สูตินรีเวชที่เชียวชาญระบบทางเดินปัสสาวะและกระบังลมหย่อน โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ ประเทศไทย

     
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ประกอบโรคศิลป์ เลขที่ ว. 22054
สมาชิกราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาชิกชมรมนรีแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทย
สมาชิกชมรมนรีแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและกระบังลมหย่อนแห่งประเทศไทย (Thai Urogynecologist society)


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail