หน้าแรก ทีมแพทย์ นายแพทย์ อภิชาติ ใจดีเจริญ

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล
ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นายแพทย์ อภิชาติ ใจดีเจริญนายแพทย์ อภิชาติ ใจดีเจริญ
21 สิงหาคม 2530
(สูตินรีแพทย์)

 

ประวัติการศึกษา
2555 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560 วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วชิระพยาบาล 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2555-2556 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
2556-2557 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
2557-2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วชิระพยาบาล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2560-ปัจจุบัน สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย
2652-ปัจจุบัน สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   
สมาชิกสมาคมวิชาการ
 


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail