kamol channelคุณชรัณรัฐ สาธร จากเชียงใหม่ เล่าถึงประสบการณ์การผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง

คุณชรัณรัฐ สาธร จากเชียงใหม่ เล่าถึงประสบการณ์การผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง

More