โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมหญิงเป็นชาย @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


สร้างอวัยะเพศชายแบบ Phalloplasty (Female to Male Sex Reassignment Surgery, Phalloplasty)ALT-phalloplasty

ALT-phalloplasty 1 year after surgery
Radial Forearm technique Radial Forearm technique
Radial Forearm technique Radial Forearm technique

 

ALT-phalloplasty

ALT-phalloplasty 1 month after surgery
Radial Forearm technique Radial Forearm technique
Radial Forearm technique Radial Forearm technique

 

ALT-phalloplasty

ALT-phalloplasty 1 year after surgery
Radial Forearm technique Radial Forearm technique

Radial Forearm technique

Radial Forearm technique

 

Fibula free flap technique

Fibula free flap technique

 

 


Name

Country
Email

Detail

Information


 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล | บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ | 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital