โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมหญิงเป็นชาย @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


สร้างอวัยะเพศชายแบบ Phalloplasty (Female to Male Sex Reassignment Surgery, Phalloplasty)ALT-phalloplasty

ALT-phalloplasty 1 year after surgery

 

ALT-phalloplasty

ALT-phalloplasty 1 year after surgery
Radial Forearm technique Radial Forearm technique

 

ALT-phalloplasty

ALT-phalloplasty 1 month after surgery
Radial Forearm technique Radial Forearm technique
Radial Forearm technique Radial Forearm technique

 

ALT-phalloplasty

ALT-phalloplasty 1 year after surgery
Radial Forearm technique Radial Forearm technique
Radial Forearm technique Radial Forearm technique

 

 

Radial Forearm technique

Radial Forearm technique

 

Fibula free flap technique

Fibula free flap technique

 

 


** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **

Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail