ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

เสริมโหนกแก้ม / ยุบโหนกแก้ม (Cheek Bone Surgery)

การให้บริการของโรงพยาบาลเป็นการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผลของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพของผู้เข้ารับบริการ

Cheekbone Augmentation

 

 

Kamol Hospital - Cheekbone Augmentation Before and After

Picture 1: Cheekbone Augmentation

Picture 2: Cheekbone Implantation

Kamol Hospital - Cheekbone Implantation Photo

Picture 3: Cheekbone Augmentation

Picture 4: Cheekbone Implantation

 

 

Cheekbone Reduction / Zygoma Reduction 

Kamol Hospital - Cheekbone Reduction Before and AfterKamol Hospital - Cheekbone Reduction Before and After

Picture 5: Cheekbone Reduction

Picture 6: Zygoma Reduction

Kamol Hospital - Zygoma Reduction Photo

Picture 7: Cheekbone Reduction

Picture 8: Zygoma Reduction