ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมใบหู (Ear Surgery)

การให้บริการของโรงพยาบาลเป็นการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผลของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพของผู้เข้ารับบริการ
 

 

 

Kamol Hospital - Otoplasty Before and After Picture

Picture 1: Otoplasty

 

Kamol Hospital - Otoplasty Before and After

Picture 2: Otoplasty
 

Kamol Hospital - Otoplasty Before and After Photo

Picture 3: Otoplasty

 

Kamol Hospital - Bat ear Before and After

Picture 4: Bat ear

 

Kamol Hospital - Bat ear Before and After Photo

Picture 5: Bat ear

 

Kamol Hospital - Otoplasty Before and After Bangkok

Picture 6: Otoplasty ear

 

Kamol Hospital - Bat ear Before and After Thailand

Picture 7: Bat ear

 

Kamol Hospital - Bat ear Kamol Hospital

Picture 8: Bat ear

   Picture 9: Otoplasty