ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมปาก (Lip Lift Surgrey)

การให้บริการของโรงพยาบาลเป็นการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผลของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพของผู้เข้ารับบริการ

 

 

Kamol Hospital - Lip Reshaping Before and After Surgery

Picture 1: Lip Reshaping

 

Kamol Hospital - Lip Reduction

Picture 2: Lip Reduction

 

Kamol Hospital - Feminine Lips

    Picture 3: Lips Feminine,Lip Reshaping

 

Kamol Hospital - Feminine Lip Lift

Picture 4: Feminine Lip Lift

 

 

Kamol Hospital - Male Feminine Lips

Picture 5: Male Feminine Lip

 

Kamol Hospital - Feminine Lip Images

Picture 6: Feminine Lip