โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


ศัลยกรรมปรับรูปหน้า (Facial Contouring)ศัลยกรรมปรับรูปหน้า,ดึงหน้า,Face Lift,Face Modifying
Rhinoplasty, Chin Reduction, Forehead Contouring, Forehead Shaving, Jaw Reduction, Face Lift

 

ศัลยกรรมปรับรูปหน้า,ดึงหน้า,Face Lift,Face Modifying
Rhinoplasty, Cheeckbone Reduction (Zygoma Reduction), Jaw Reduction, Chin Reduction, Face Lift

 

ศัลยกรรมปรับรูปหน้า,ดึงหน้า,Face Lift,Face Modifying
Forehead Shaving, Forehead Contouring, Rhinoplasty, Forehead Augmentation, Chin Reduction, Jaw Reduction,
Zygoma Reduction, Cheeckbone Augmentation, Eyesbrow Lift, Face Lift


Name

Country
Email

Detail

Information


 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล | บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ | 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital