ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมปรับรูปหน้า (Facial Modifying)

การให้บริการของโรงพยาบาลเป็นการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผลของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพของผู้เข้ารับบริการ

เปลี่ยนรูปหน้าผู้ชาย

 

 
ศัลยกรรมปรับรูปหน้า,ดึงหน้า,Face Lift,Face Modifying
ศัลยกรรมปรับรูปหน้า,ดึงหน้า,Face Lift,Face Modifying

ศัลยกรรมปรับเปลี่ยนรูปหน้า,เปลี่ยนหน้า,แปลงโฉม

ศัลยกรรมปรับเปลี่ยนรูปหน้า,เปลี่ยนหน้า,แปลงโฉม

ศัลยกรรมปรับเปลี่ยนรูปหน้า,เปลี่ยนหน้า,แปลงโฉม
ศัลยกรรมปรับเปลี่ยนรูปหน้า,เปลี่ยนหน้า,แปลงโฉม