โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


ศัลยกรรมคาง / เสริมคาง / ตัดคาง (Chin Surgery, Chin Augmentation, Chin Reduction)
Chin Augmentation, Chin Implant

 


Chin Shaving, Chin Reduction

 

Side chin reduction, Chin Augmentation, Chin Implant

 


Chin Augmentation, Chin Implant

 


Chin Reduction

 


Chin Reduction

 


Chin Reduction

 


** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **

Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail