ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ผ่าตัดกราม / เสริมกราม / ตัดกราม (Jaw Augmentation Surgery)

การให้บริการของโรงพยาบาลเป็นการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผลของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพของผู้เข้ารับบริการ

Jaw Augmentation

 

 

รีวิวเสริมกราม,รีวิวตัดกราม,รีวิวเลื่อนกราม,เสริมกราม,กรามยาว,กรามสั้นKamol Hospital - Jaw Augmentation Before and After

รีวิวเสริมกราม,รีวิวตัดกราม,รีวิวเลื่อนกราม,เสริมกราม,กรามยาว,กรามสั้นKamol Hospital - Jaw Augmentation Before and After

Picture 1: Jaw Augmentation, Jaw Implantation

Kamol Hospital - Jaw Implantation Before and After Photo

Picture 2: Jaw Augmentation , Jaw Implantation

Kamol Hospital - Jaw Reduction Before and After

Kamol Hospital - Jaw Reduction Before and After

Picture 3: Jaw Reduction

Kamol Hospital - Jaw Reduction Before and After Picture

Picture 4: Jaw Reduction

Kamol Hospital - Jaw Reduction Before and After Image

Picture 5: Jaw Reduction