ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมตา / ตาบน / ตาล่าง (Eyelid Surgery)

การให้บริการของโรงพยาบาลเป็นการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผลของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพของผู้เข้ารับบริการ

 

 

Upper Eyelid Surgery / Upper Blephalaplasty

Kamol Hospital - Belpharoplasty Before and After Picture

Reviews Eye, Eye Surgery Reviews, Reviews eyes, extra eyes, eye surgery, eye double, single eyelids, eyes, beautiful eyes, the eyes fall.

Picture 1: Belpharoplasty

Kamol Hospital - Belpharoplasty Before and After Photo

Picture 2: Belpharoplasty

Kamol Hospital - Belpharoplasty Before and After Picture Bangkok

Picture 3: Belpharoplasty

Kamol Hospital - Belpharoplasty Before and After Picture Bangkok

Picture 4: Belpharoplasty