ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ดึงหน้า (Face Lift Surgery)

การให้บริการของโรงพยาบาลเป็นการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผลของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพของผู้เข้ารับบริการ

 

 

 
เนาวรัตน์ ยุกตะนันทน์,ดึงหน้า,Face Lift,Face Modifying
ดึงหน้า,Face Lift,Face Modifying

ดึงหน้า,ผ่าตัดดึงหน้า,รีวิวดึงหน้า,รีวิวหน้าเด็ก,ลบริ้วรอย

ดึงหน้า,ผ่าตัดดึงหน้า,รีวิวดึงหน้า,รีวิวหน้าเด็ก,ลบริ้วรอย

ดึงหน้า,ผ่าตัดดึงหน้า,รีวิวดึงหน้า,รีวิวหน้าเด็ก,ลบริ้วรอย
ดึงหน้า,ผ่าตัดดึงหน้า,รีวิวดึงหน้า,รีวิวหน้าเด็ก,ลบริ้วรอย
ดึงหน้า,ผ่าตัดดึงหน้า,รีวิวดึงหน้า,รีวิวหน้าเด็ก,ลบริ้วรอย
ดึงหน้า,ผ่าตัดดึงหน้า,รีวิวดึงหน้า,รีวิวหน้าเด็ก,ลบริ้วรอย

เสริมจมูก,เสริมกราม,ดึงหน้า,ตัดกราม,ยกหางตา,ดึงไรผม,ตัดปีกจมูก,แก้ไขหูกาง,แก้ไขตาตก,ปกมุมปาก,เสริมหน้าผาก

เสริมจมูก,เสริมกราม,ดึงหน้า,ตัดกราม,ยกหางตา,ดึงไรผม,ตัดปีกจมูก,แก้ไขหูกาง,แก้ไขตาตก,ปกมุมปาก