โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมชายเป็นหญิง @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


แปลงเพศชายเป็นหญิง (Male to Female Sex Reassignment Surgery)Sigmoid Colon Graft by Laparoscope
   
1 month 6 month 6 month
     
Colon Graft by Open Technique
     
1 month 6 month 6 month
     
       
Sex Reassignment Surgery (SRS2) Skin Graft
3 month 6 month 6 month
     
3 month 3 month 3 month
     
 
6 month 6 month  

Name

Country
Email

Detail

Information


 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล | บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ | 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital