โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมชายเป็นหญิง @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


แปลงเพศชายเป็นหญิง (Male to Female Sex Reassignment Surgery)Sigmoid Colon Graft by Laparoscope
   
1 month 6 month 6 month
     
Colon Graft by Open Technique
     
1 month 6 month 6 month
     
       
Sex Reassignment Surgery (SRS2) Skin Graft
2 month 3 month 3 month
     
3 month 3 month 3 month
     
3 month 6 month 6 month
   
6 month    

** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **

Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail