โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมชายเป็นหญิง @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


ศัลยกรรมใบหน้าชายเป็นหญิง (Facial Feminization Surgery)
Jaw Reduction, Chin Reduction, Revision Rhinoplasty, Facial Feminization Surgery, FFS

 


forehead countouring, forehead shaving ,forehead surgery, SRS correction

 


Forehead Augmentation, Brow bone Shaving, Eyes Brow Lift, Reduction Rhinoplasty,
Upper Lip Lift, Liposuction at under chin and jaw line, Facial Feminization Surgery, FFS

 


Facial Feminization Surgery, FFS

 


Forehead Augmentation, Forehead Contouring, Forehead Reduction, Jaw Contouring, Jaw Reduction

 

 


Face Lift, Lower blepharoplasty, Facial Feminization Surgery, FFS

 


Forhead shaving , Forehead augmentation with ePTFE ,Cheek implant ,Chin reduction and implant, Facial Feminization Surgery, FFS

 


Name

Country
Email

Detail

Information


 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล | บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ | 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital