ศัลยกรรมชายเป็นหญิง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมใบหน้าชายเป็นหญิง (Facial Feminization Surgery)

การให้บริการของโรงพยาบาลเป็นการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผลของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพของผู้เข้ารับบริการ

 

 

 
Kamol hospital - Facial Reconstruction Surgery Male to Female

Kamol hospital - Facial Reconstruction Surgery Male to Female

Kamol hospital - Facial Reconstruction Surgery Male to Female

Kamol hospital - Facial Reconstruction Surgery Male to Female

Kamol hospital - Facial Reconstruction Surgery Male to Female

Kamol hospital - Facial Reconstruction Surgery Male to Female

Kamol hospital - Facial Reconstruction Surgery Male to Female

 

Kamol hospital - Facial Reconstruction Surgery Male to Female

Kamol hospital - Facial Reconstruction Surgery Male to Female

Kamol hospital - Facial Surgery Male to Female Before and After

Kamol hospital - Facial Feminization Before and After Picture

Kamol hospital - Facial Feminization Before and After Photo
 

Kamol Hospital - Facial Feminization Surgery Male to Female Faces