โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International

หน้าแรก บริการศัลยกรรมของเรา ผ่าตัดกรามและขากรรไกร

ผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร
ศัลยกรรมใบหน้า @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ผ่าตัดกรามและขากรรไกรการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร (Mandibular Osteotomy, Corrective Jaw Surgery)

          เป็นการผ่าตัดเพื่อปรับการทำงานของกระดูกขากรรไกรและฟันที่ผิดปกติให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำงานได้ดีขึ้น การผ่าตัดขากรรไกรต้องทำร่วมกับการจัดฟัน ต้องมีการวางแผนการทำงานร่วมกันระหว่างศัลยแพทย์ช่องปากและขากรรไกร กับทันตแพทย์จัดฟัน การผ่าตัดขากรรไกรสามารถทำได้ โดยผู้หญิงหลังอายุ 14-16 ปี ผู้ชายหลังอายุ17-21 ปี

 

ความสำคัญของการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

 1. ช่วยในการกัด และการขบเคี้ยวของฟันดีขึ้น
 2. แก้ไขปัญหาการกลืน และการพูดไม่ชัด เนื่องจากการสบฟันไม่ปกติ
 3. ลดปัญหาการแตกหักของฟันเวลาขบเคี้ยว
 4. ทำให้การสบฟันหน้าดีขึ้น
 5. ทำให้ใบหน้า คาง กรามและขากรรไกรดูสมดุล
 6. ทำให้ริมฝีปากปิดฟันบนฟันล่างได้พอเหมาะพอดี
 7. แก้ไขปัญหา Sleep apnea และ การนอนกรน ได้ดีขึ้น

 

ความเสี่ยงของการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

          การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรโดยทั่วไปจะปลอดภัยถ้าทำด้วยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกรามและขากรรไกร และทำงานร่วมกับทันตแพทย์จัดฟันแต่อย่างไรก็ตามการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรอาจมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้แก่

 • การสูญเสียเลือด
 • ติดเชื้อ
 • เส้นประสาท ฉีกขาด บอบช้ำ
 • ขากรรไกรแตกหัก
 • การกลับมาเลื่อนเข้าที่เดิมของขากรรไกร
 • ปัญหาการเจ็บปวด ขณะขบเคี้ยว
 • อาจต้องผ่าตัดใหม่ ถ้ามีปัญหาในเรื่องของการสบฟันหรือข้อต่อ TMJ 
 • อาจจะมีการรักษารากฟันตามมาเพราะในระหว่างการผ่าตัดอาจจะมีรากฟันบางซี่ยาวมาก การตัดเลื่อนขากรรไกรอาจจะไปโดนลากฟันได้ ซึ่งอาจจะมีโอกาสกลับมารักษารากฟันได้
 • สูญเสียบางส่วนของกระดูกขากรรไกร

หลังผ่าตัด

 • จะปวด และบวม มากน้อยขึ้นอยู่แต่ละบุคคล
 • มีปัญหาเกี่ยวกับการกินอาหาร  ในช่วงแรกหลังผ่าตัด 2-3 เดือนแรก เพราะกระดูกขากรรไกรที่ผ่าตัดใส่สกูรไว้ยังไม่แข็งแรงมาก ไม่สามารถขบเคี้ยวอาหารตามปกติได้จะต้องรับประทานอาหารอ่อนอาจจะเกิดการขาดสารอาหารได้จึงต้องการอาหารเสริมมาช่วย
 • ใช้เวลาในการยุบบวมเพื่อปรับรูปหน้าใหม่

 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

          ทันตแพทย์จัดฟันต้องมีการเตรียมการจัดฟันไว้ให้ศัลยแพทย์กรามและขากรรไกรอย่างน้อย 12 เดือน เพื่อจัดตำแหน่งของฟันให้พอดีกับที่ทางศัลยแพทย์จะตัดจึงมีการปรึกษาในแต่ละเคสกันตลอดเวลาจนพร้อมแล้วถึงจะนัดผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร ทันตแพทย์จัดฟันจะทำงานร่วมกับศัลยแพทย์ขากรรไกรและช่องปาก ระหว่างนั้นจะมีการเอ็กซเรย์ พิมพ์ฟัน และทำความสะอาดอุดฟันไว้ให้พร้อม

 

การผ่าตัดจะทำโดยศัลยแพทย์ช่องปากและขากรรไกร (Oral and Maxillo Facial Surgeon)  ภายใต้การดมยาสลบที่โรงพยาบาล ระยะเวลาในการผ่าตัดประมาณ 2-4 ชั่วโมง พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ 2-4 วัน

 

          ตำแหน่งแผลผ่าตัด อยู่ภายในช่องปากตามแนวขากรรไกร ศัลยแพทย์จะตัดกระดูกขากรรไกรบนหรือล่าง เลื่อนเข้า หรือออก ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมของฟันบนและฟันล่าง แล้วใส่ แผ่น plate และ สกรูตัวเล็กๆ เพื่อยึดกระดูกให้ติดกัน  บางเคสอาจจะต้องการเสริมกระดูกเพิ่ม อาจจะเอามาจากกระดูกก้น ซี่โครง มาใช้ การผ่าตัดขากรรไกรอาจจะทำร่วมกับ การตัดกราม หรือ คางด้วยเพื่อให้เกิดความสวยงามและความสมดุลบนใบหน้า

 

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรบน (Upper Mandibular Osteotomy)


รูปที่ 1. การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรบน

 

          การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรบนเพื่อแก้ปัญหาการสบฟันหน้า กราม ไม่เป็นไปตามปกติโดยขากรรไกลบนยื่นออกไปมากเกินไปหรือ Open Bite ลักษณะฟันหน้าบนและล่างเปิดห่างจากกันขณะสบฟัน ถ้าไม่ทำการรักษาอาจทำให้การกัดอาหารไม่ขาด ออกเสียงไม่ชัด มีลักษณะการกลืนที่ผิดปกติ และเกิดการพัฒนาใบหน้าในแนวดิ่งมากกว่าปกติ ถ้าเป็นไม่มากสามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟัน แต่ถ้าเป็นมากการจัดฟันอย่างเดียวไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรเข้าไป หรือบ้างครั้งอาจจะมีการเลื่อนขากรรไกรบนออกมากเพื่อให้พอดีกับขากรรไกรล่างก็ได้ ขึ้นอยู่กับฟัน

 

          การผ่าตัดขากรรไกรบนศัลยแพทย์จะตัดกระดูกเหนือรากฟัน สามารถวางแผนจากคอมพิวเตอร์หรืออาจะเอ็กซเรย์เพื่อให้ตัดได้ในตำแหน่งที่เหมาะสม ในระหว่างการผ่าตัดศัลยแพทย์จะตัดกระดูกแล้วตัดกระดูกส่วนเกินออกจะยึดด้วยกระดูกขากรรไกรด้วยสกูรและ Plat

 

การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรล่าง (Lower Mandibular Osteotomy)

รูปที่ 2. การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรล่าง


รูปที่ 3. การผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรล่าง

 

          เพื่อปรับขากรรไกรล่างที่ยื่นออกมาให้เข้าไปหรือถอยขากรรไกรล่างออกมาให้พอดีสมดุลกับขากรรไกรบนโดยศัลยแพทย์จะตัดกระดูกบางส่วนของขากรรไกรหลังฟันกรามทั้งสองข้างแล้วเลื่อนออกหรือเข้าและให้สกูรและ Plat 

 

หลังผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

 • จะต้องรับประทานอาหารอ่อน
 • ทำควมสะอาดในปากด้วยน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆ
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
 • ห้ามการออกกำลังกายหักโหม
 • รับประทานยาแก้ปวดสม่ำเสมอ
 • กลับไปทำงานตามปกติ หลังผ่าตัด 3 อาทิตย์ แผลจะสมานดีหลังผ่าตัด 6-12 อาทิตย์

 

ผลการผ่าตัดเลื่อนขากรรไกร

 • ทำให้รูปหน้าสมส่วนดีขึ้น
 • การทำงานของฟันดีขึ้น
 • ทำให้การหลับ การหายใจ การเคี้ยว การกลืนดีขึ้น
 • การพัฒนาการออกเสียงดีขึ้น
 • ช่วยให้ใบหน้าเกิดความ สมดุล สวยงาม มีความมั่นใจมากขึ้น

 

 

 


รูปก่อนและหลัง ผ่าตัดกรามและขากรรไกร
See more Before & Afterรีวิว ผ่าตัดเลื่อนขากรรไกรล่าง


Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail