โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

การตกแต่งช่องคลอด @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


ภาวะช่องคลอดเกร็งตัว (Vaginismus)ภาวะช่องคลอดเกร็งตัว (Vaginismus) 
          อาการที่แสดงคือ เกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อช่องคลอดช่วงหนึ่งในสามจากด้านนอกเข้าไป เนื่องจากปากช่องคลอดปิดสนิท ทำให้ไม่สามารถสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปได้ ถ้าฝืนก็จะเกิดความเจ็บปวดอย่างมาก ส่วนสาเหตุมักจะมาจากจิตใจเช่น ความเจ็บปวดจากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งที่ผ่านๆ มา จนเป็นเหตุให้เกิดความกลัวในการมีเพศสัมพันธ์ หรือในบางครั้งช่องคลอดจะเกร็งอัตโนมัติจนไม่สามารถให้สิ่งใดล่วงล้ำเข้าไปได้ ไม่ว่าจะเป็นนิ้วหรือเครื่องมือตรวจภายใน และบางครั้งจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

 

การรักษา
          เป็นเรื่องที่รักษาหายได้เมื่อได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อให้ผู้ป่วยเอาชนะความกลัวต่อการสอดใส่ และแก้ไขปฏิกิริยาการเกร็งตัวเพื่อต่อต้าน ซึ่งแพทย์จะค่อยๆ ให้ฝึกทำการขยายช่องคลอด โดยอาจใช้เครื่องขยายช่องคลอดซึ่งขนาดจะค่อยๆ โตขึ้นทีละน้อย หรือการใช้นิ้วผู้ป่วยเองค่อยๆ สอดเข้าไปในช่องคลอดจนอาการเกร็งก็จะค่อยๆ หายไป บางรายงานพบว่าการใช้สาร Botulinum Toxin สามารถช่วยได้

 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดหรือก่อนมาพบแพทย์
- ในกรณีที่มีโรคประจำตัวให้นำยาที่ใช้ประจำมาพบแพทย์ด้วย และถ้ามีผลเลือดตรวจสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวให้นำผลเลือดมาพร้อมกัน
- งดน้ำงดอาหารก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
- ในกรณีที่มีการใช้ยาละลายลิ่มเลือดเป็นประจำ ให้ปรึกษาแพทย์ประจำเรื่องการหยุดยาก่อนการผ่าตัด

 

 

 

ดูรูปภาพก่อนทำและหลังทำศัลยกรรมตกแต่งแคม


Name

Country
Email

Detail


Information


 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล | บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ | 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital