โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International

หน้าแรก บริการศัลยกรรมของเรา การผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี

การตกแต่งช่องคลอด @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

การผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารีการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี
          
เยื่อพรหมจารีเป็นเยื่อบางๆ ที่กั้นบริเวณปากช่องคลอดซึ่งสามารถฉีกขาดได้จากหลายสาเหตุ นอกจากการมีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรก ได้แก่ จากการหกล้มโดยอุบัติเหตุ จากการเล่นกีฬาบางอย่างหรือการใช้ผ้าอนามัยแบบสอด

 

การรักษา
          
สามารถผ่าตัดได้ทั้งแบบใช้การฉีดยาชาเฉพาะที่และแบบดมยาสลบทั้งนี้ขี้นกับการพิจารณาของแพทย์ การผ่าตัดรักษาเป็นการเย็บขอบของเยื่อพรหมจารีและเนื้อเยื่อรอบๆเยื่อพรหมจารีที่ฉีกขาด เย็บซ่อมด้วยไหมละลาย เพื่อเปลี่ยนรูปแบบเยื่อพรหมจารีให้เป็นลักษณะของเยื่อพรหมจารีก่อนที่จะฉีกขาด

 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดหรือก่อนมาพบแพทย์
- ในกรณีที่มีโรคประจำตัวให้นำยาที่ใช้ประจำมาพบแพทย์ด้วย และถ้ามีผลเลือดตรวจสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวให้นำผลเลือดมาพร้อมกัน
- งดน้ำงดอาหารก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
- ในกรณีที่มีการใช้ยาละลายลิ่มเลือดเป็นประจำ ให้ปรึกษาแพทย์ประจำเรื่องการหยุดยาก่อนการผ่าตัด

 

ระยะเวลาการผ่าตัดและการพักฟื้น
- ใช้เวลาในการผ่าตัด 50-60 นาที
- หลังทำเสร็จสามารถลุกเดินได้ปกติในวันนั้น
- หลีกเลี่ยงการใช้สายชำระเวลาปัสสาวะ ประมาณ 2 สัปดาห์
- งดมีเพศสัมพันธ์ 8 สัปดาห์

 

ดูรูปภาพก่อนทำและหลังทำศัลยกรรมตกแต่งแคม

Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail