โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

การตกแต่งอวัยวะเพศภายนอก @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


การตกแต่งแคม          แคมเป็นเนื้อเยื่อบริเวณปากช่องคลอดซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วนทั้งแคมใหญ่และแคมเล็ก แคมของผู้หญิงแต่ละคนมีลักษณะความกว้างที่แตกต่างกันขนาดจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน ในบางคนอาจมีขนาดไม่เท่ากันมาแต่กำเนิด สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้แคมเล็กมีขนาดใหญ่มากขึ้นเช่น การคลอดบุตร อายุที่เพิ่มขึ้น จากฮอร์โมน เกิดจากบาดแผลจากอุบัติเหตุ สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้แคมใหญ่มีขนาดที่ผิดปกติและไม่สวยงาม เช่น การคลอดบุตร หรือมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการแก้ไขส่วนใหญ่มักทำโดยการดูดไขมันปรับรูปทรง

 

การรักษา
          การผ่าตัดสามารถทำได้ทั้งแบบฉีดยาชาเฉพาะที่หรือภายใต้การดมยาสลบทั้งนี้ขึ้นยู่กับการพิจารณาของแพทย์ แพทย์จะตัดเฉพาะส่วนของแคมเล็กที่ใหญ่ให้เล็กลง หรือใกล้เคียงกับขนาดปกติมากที่สุดและเย็บแผลด้วยไหมเส้นเล็กที่ไม่ทิ้งร่อยรอยของแผลเป็น

 

เทคนิคการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก 
1. การผ่าแบบตรงๆ ส่วนใหญ่มักทำในกรณีที่ต้องการลดขนาดแคมลงค่อนข้างมาก แต่ข้อเสียคือเรื่องความสวยงาม
2. ตัดออกเป็นรูปสามเหลี่ยม ข้อดีคือสามารถเลี่ยงการทำลายของเส้นประสาทบริเวณนั้นได้เป็นอย่างดีและได้ในเรื่องของความสวยงามมากที่สุด
3. ตัดออกเป็นรูปตัว Z ใช้ในกรณีที่ส่วนของแคมเล็กมีลักษณะที่ยื่นออกมาใกล้หนังหุ้มคลิตอริสและใกล้ปากช่องคลอด

 

เคสที่ควรได้รับการผ่าตัด    
          คนทีมีขนาดของแคมที่ไม่เท่ากัน ขนาดใหญ่กว่าปกติ มีปัญหาในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์จากขนาดที่ผิดปกติของแคม หรือในเรื่องของความสวยงาม

 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดหรือก่อนมาพบแพทย์
- ในกรณีที่มีโรคประจำตัวให้นำยาที่ใช้ประจำมาพบแพทย์ด้วย และถ้ามีผลเลือดตรวจสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวให้นำผลเลือดมาพร้อมกัน
- งดน้ำงดอาหารก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
- ในกรณีที่มีการใช้ยาละลายลิ่มเลือดเป็นประจำ ให้ปรึกษาแพทย์ประจำเรื่องการหยุดยาก่อนการผ่าตัด

 

ระยะเวลาในการผ่าตัดและการพักฟื้น
          ในการผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง กรณีที่ฉีดยาชาเฉพาะที่สามารถกลับบ้านได้เลยหลังทำ แต่ถ้ากรณีที่ดมยาสลบต้องนอนรพ.1 คืน หลังจากผ่าตัดอาจมีความรู้สึกปวด บวมได้เล็กน้อยประมาณ 1 สัปดาห์ สามารถกลับไปทำงานตามปกติได้ภายใน3-4 วัน

 

 

ดูรูปภาพก่อนทำและหลังทำศัลยกรรมตกแต่งแคม


Name

Country
Email

Detail

Information


 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล | บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ | 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital