โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International

หน้าแรก บริการศัลยกรรมของเรา การกระตุ้น G spot

การตกแต่งช่องคลอด @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

การกระตุ้น G spotการกระตุ้น G spot

          เป็นพื้นที่บริเวณภายในผนังช่องคลอดด้านหน้า อยู่บริเวณหนึ่งในสามจากปากช่องคลอด ขนาด ประมาณ 2นิ้ว โดยอยู่ลึกจากพื้นผิวช่องคลอดประมาณ 1 เซนติเมตร บริเวณนี้ไวต่อการสัมผัสสูง เนื่องจากเป็นบริเวณที่เป็นจุดรวมเส้นประสาทจำนวนมาก
          การกระตุ้น G-Spot นำไปสู่จุดสุดยอดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ มีผู้หญิงเป็นจำนวนมาก ที่ยากต่อการถึงจุดสุดยอดระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจเกิดจาก ตำแหน่ง ของ G spot ที่อยู่ลึกมากกว่าปกติ หรือ ขนาดที่แคบเกินดังนั้นการกะตุ้นเพิ่มขนาดตำแหน่ง G spot สามารถทำให้ถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้น

 

การรักษา
          การกระตุ้น G spot ทำโดยใช้การฉีดยาชาเฉพาะที่ และใช้วิธีการฉีดสารเติมเต็มเข้าไปในบริเวณนั้น ระยะเวลาทั้งหมดไม่เกิน 15 นาที โดยควรมาฉีดซ้ำทุก 4-6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 

เคสที่ควรได้รับการรักษา
          ผู้หญิงที่ไม่ถึงจุดสุดยอดในการมีเพศสัมพันธ์หรือยากต่อการถึงจุดสุดยอดในการมีเพศสัมพันธ์

 

การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดหรือก่อนมาพบแพทย์
- ในกรณีที่มีโรคประจำตัวให้นำยาที่ใช้ประจำมาพบแพทย์ด้วย และถ้ามีผลเลือดตรวจสุขภาพหรือที่เกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวให้นำผลเลือดมาพร้อมกัน
- งดน้ำงดอาหารก่อนเวลาผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
- ในกรณีที่มีการใช้ยาละลายลิ่มเลือดเป็นประจำ ให้ปรึกษาแพทย์ประจำเรื่องการหยุดยาก่อนการผ่าตัด

 

การพักฟื้น
- สามารถกลับไปทำงานได้เลยในวันนั้น
- สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ในวันถัดไป

 

 

 

ดูรูปภาพก่อนทำและหลังทำศัลยกรรมตกแต่งแคม

Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail