โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

เกียวกับเรา @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


วิสัยทัศน์ / พันธกิจ         โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล มีเป้าหมายเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง และแปลงเพศที่ได้มาตรฐานระดับโลก โดยคำนึงถึงคุณภาพของการผ่าตัด และความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และคณะกรรมการ การจัดการด้านคุณภาพ ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ของโรงพยาบาลกมล ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศไว้ดังนี้

 

 

วิสัยทัศน์:

มุ่งมั่นให้บริการงานศัลยกรรมตกแต่งความงาม และแปลงเพศ อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับโลก

พันธกิจ:

เรามุ่งมั่นที่จะศึกษา พัฒนา และแบ่งปันทักษะงานศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ ให้สู่ความเป็นเลิศ

หลักการ:

1.  เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้บริการงานศัลยกรรมตกแต่งทุกขั้นตอนให้ได้มาตรฐานระดับโลก
2.  เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ทุกๆ งานที่ปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง
3.  เรามุ่งมั่นที่จะทำงานกันเป็นทีม เพื่อศึกษาพัฒนาและแบ่งปันทักษะให้สู่ความเป็นเลิศ
4.  เรามุ่งมั่นที่จะปฎิบัติต่อหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์และไว้วางใจซึ่งกันและกัน ธำรงไว้ด้วยจริยธรรม
5.  เราเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
6.  เราให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ


Name

Country
Email

Detail

Information


 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล | บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ | 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital

** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **