โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


แพทย์หญิง วิชุดา เลิศปัญญาแพทย์หญิง วิชุดา เลิศปัญญา
(ศัลยแพทย์ตกแต่ง)

ประวัติการศึกษา
2548 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556 วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
 
ประสบการณ์การทำงาน
2548-2551  แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติร์ กรมการแพทย์ทหารเรือ
2551-2556 แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2556-2557 ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
2551-ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
2556 สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
2557 สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
2557 The Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery.

 


Name

Country
Email

Detail

Information


 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล | บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ | 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital

** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **