โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


พ.ท. นพ. พลังสันติ์ จงรักษ์พันโท นายแพทย์พลังสันติ์ จงรักษ์
(จิตแพทย์)

เป็นจิตแพทย์ที่มีความสนใจ GID (Gender Identity disorder) ได้แก่กลุ่ม เกย์ เลสเบี่ยน หนุ่มหรือสาวข้ามเพศ รักร่วมสองเพศหรือกลุ่มไบเซ็กชวล

 

ประวัติการศึกษา
2544 แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดลกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2546-2548 แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
2549-2550 จิตแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
2551 - ปัจจุบัน จิตแพทย์ กองจิตเวชและประสาทวิทยา รพ.พระมงกุฏเกล้า
   
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลปะ เลขที่ 27026
สมาชิกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
วิทยากรโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
วิทยากรโครงการเลิกบุหรี่และสุรา

Name

Country
Email

Detail

Information


 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล | บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ | 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital

** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **