โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


พ.ท. นพ. ผดุงเกียรติ เชาวนกระแสสินธุ์พันโท นายแพทย์ผดุงเกียรติ เชาวนกระแสสินธุ์
(จิตแพทย์)

เป็นจิตแพทย์ที่มีความสนใจ GID (Gender Identity disorder) ได้แก่กลุ่ม เกย์ เลสเบี่ยน หนุ่มหรือสาวข้ามเพศ รักร่วมสองเพศหรือกลุ่มไบเซ็กชวล

ประวัติการศึกษา
2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2548 - 2549 เป็นแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก
2549 - 2552 แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
2552 - 2553 จิตแพทย์ โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก
2553 - ปัจจุบัน จิตแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
   
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลปะ เลขที่ 31645
สมาชิกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

Name

Country
Email

Detail

Information


 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล | บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ | 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital

** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **