โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


นายแพทย์ ไพสิฐ บุญศิริไพบูลย์นายแพทย์ ไพสิฐ บุญศิริไพบูลย์
18 ตุลาคม 2518

ศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ให้ผลการผ่าตัดออกมาเป็นที่ยอมรับของคนไข้ มีความโดดเด่นในเรื่องศัลยกรรมความงามบนใบหน้า

ประวัติการศึกษา
2542 จบการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2549 วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2552 วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง เลิศสิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2543 - 2545 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย
2545 - 2549 แพทย์ประจำบ้าน ศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2549 - 2550 ศัลยแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ประเทศไทย
2550 - 2552 แพทย์ประจำบ้าน แผนกศัลยกรรมพลาสติก เลิศสิน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2552 - 2557 ศัลยแพทย์ตกแต่ง และศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จังหวัดตราด ประเทศไทย
2557 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ตกแต่ง และศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
     
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ประกอบโรคศิลป์ เลขที่ 24356
สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 
ผลงานทางวิชาการ
2549 รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ของราชวิทยาลัยของศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
2549 รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   

** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **

Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail