โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


นายแพทย์ สรรพชัย สุขียามานนท์นายแพทย์ สรรพชัย สุขียามานนท์
16 มกราคม 2517
(ศัลยแพทย์ทั่วไป)

 

 

ประวัติการศึกษา
2539 ปริญญาบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2543 วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2539 - 2540 แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย
2540 - 2543 แพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมทั่วไป, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2543 - 2545 ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย
2545 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
   
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลปเลขที่ 21323
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 

Name

Country
Email

Detail

Information


 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล | บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ | 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital

** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **