โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


นายแพทย์ ดนัย มีแก้วกุญชรนายแพทย์ ดนัย มีแก้วกุญชร
(ศัลยแพทย์ทั่วไป)

ศัลยแพทย์เด็กและศัลยแพทย์ทั่วไป ที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ผ่าตัดมาประมาณ 16 ปี ปัจจุบันเป็นหนึ่งในทีมศัลยแพทย์ในการผ่าตัดแปลงเพศแบบใช้ลำไส้

ประวัติการศึกษา
2535 ปริญญาบัตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2540 วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2544 วุฒิบัตรกุมารศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช , กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 
ประสบการณ์การทำงาน
2536 - 2538 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย
2538 - 2540 แพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมทั่วไป, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2540 - 2542 ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลค่ายธนะรัตน์ จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย
2542 - 2544 แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2544 - 2545 แพทย์เฉพาะทางกุมารศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย
2545 - ปัจจุบัน - แพทย์เฉพาะทางกุมารศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  - ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลปเลขที่ 19051
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมกุมารศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

Name

Country
Email

Detail

Information


 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล | บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ | 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital

** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **