นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม - โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทีมแพทย์ at โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม

นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม
17 พฤศจิกายน 2502
(ศัลยแพทย์ตกแต่ง)

ศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และยอมรับ ของแพทย์และคนไข้ทั่วโลก สนใจและมุ่งมั่นที่พัฒนาค้นหาเทคนิคใหม่ๆ เพื่อทำให้การผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงและ จากหญิงเป็นชาย สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่สะสมมามากว่า 20 ปี และผสมผสานกับการที่มีศิลปะอยู่ในตัวสูง จึงสรรค์สร้างงานผ่าตัดทุกชนิดให้งดงาม ประสบการณ์การผ่าตัดแปลงเพศให้คนไข้ มากว่า 5,000 เคส และผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งอื่นๆ มากกว่า 10,000 เคส ได้แก่ การผ่าตัดบนใบหน้า เพื่อปรับเปลี่ยนรูปหน้าให้สวยงาม หรือ ปรับเปลี่ยน สรีระร่างกาย ให้เข้ากับเพศที่เหมาะสม ของคนไข้ เป็นต้น


ปัจจุบัน นายแพทย์กมล พันธ์ศรีทุม เป็นหัวหน้าทีมศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล เพื่อดูแลและแบ่งปันประสบการณ์ที่มีมาทั้งหมด  ให้กับผู้ร่วมทีมต่อไป

ประวัติการศึกษา
2529จบการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น, ประเทศไทย
2535วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2540วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
   
ประสบการณ์การทำงาน
2529 - 2532แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย
2533 - 2535แพทย์ประจำบ้าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2535 - 2537ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลนวนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2538 - 2540แพทย์ประจำบ้าน แผนกศัลยกรรมพลาสติก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2540 - 2546ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย
2540 - ปัจจุบันศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ประกอบโรคศิลป์ เลขที่ 13427
สมาชิกแพทยสภาแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งนานาชาติ
สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย ปี 2001-2003
สมาชิก World Professional Association for Transgender Health (WPATH)
 
ผลงานทางวิชาการ
11 กันยายน 2010ได้รับเชิญไปพูดที่สมาคมสูตินรีแพทย์ ( Gionata di ginecologia and Obstetricia ) ที่เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศ บราซิล
 ในหัวข้อเรื่อง : การผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง หญิงเป็นชาย ( CRS Sex Reassignment Surgery ) 
  
17-18 มีนาคม 2013การประชุมทางวิชาการของสมาคมกลุ่มข้ามเพศของประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 14 ที่มหาวิทยาลัยโอกายามา 14th annual meeting of Japanese society of GID at the prestigious OKAYAMA University, Japan
 ในหัวข้อเรื่อง : Free Fibular Flap: An excellent alternative to the free radial forearm flap in Asian FTM transgender 
  
21-22 มีนาคม 2014การประชุมทางวิชาการของสมาคมกลุ่มข้ามเพศของประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ที่เมืองโอกินาวา Japanese Society of Gender Identity Disorder 16th Conference at Okinawa, Japan 
 ในหัวข้อเรื่อง :
21 มีนาคม The Present Conditions and Problem of the Medica
22 มีนาคม Free Paper Presentation on the 16th GID Society study
  
14-18 กุมภาพันธ์ 2014งานประชุมสัมมนา WPATH Symposium 2014, Bangkok, Thailand “Transgender Health From Global Perspectives”
 ในหัวข้อเรื่อง :
14 กุมภาพันธ์
Free paper Presentation: Facial feminization surgery inmale to female transsexuals, 485 consecutive casesin 8 years experience 

Poster presentation : Sex Reassignment Surgery Revision, 13 years experience 
  
27-29 ตุลาคม 2014งานประชุมสัมมนา 14th OSAPS 2014, Pattaya, Thailand “Achieving Excellence In Aesthetic Surgery”
 28 October
Presentation : Complex Surgery For Facial Transition: Surgical Technique and Analysis Results in 245 CasesFree paper Presentation: Metoidioplasty : An Alternative Of Phallyplasty In Male To Female Transsexuals
  
28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2015งานประชุมสัมมนา 1st Global Aesthetics Conference, Miami Beach, FL, USA.
  1 พฤศจิกายน
Free paper Presentation: Neovaginal Cavity Dissection in SRS.
 ในหัวข้อเรื่อง :
Facial Feminization Surgery of Forehead: Combined Augmentation and Bone Reduction Technique.