โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


น.ส.สิริรัตน์ ประยูรพีรพุฒิน.ส.สิริรัตน์ ประยูรพีรพุฒิ
10 มีนาคม 2517
(นักอรรถบำบัด)

จบการศึกษาปริญญาโทด้านการฝึกพูดตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ปัจจุบันสนใจที่จะดูแลการปรับเปลี่ยนเสียงผู้ชายให้เป็นเสียงผู้หญิง ในกลุ่มหญิงข้ามเพศ เพื่อฝึกหัดการออกเสียงพูดให้มีความถี่และโทนเสียงสูงขึ้น เรียนรู้ถึงการหายใจเข้าออก ควบคุมลิ้น ริมฝีปาก ร่วมถึงลักษณะท่าทางการแสดงออก ให้เหมาะสมกับเพศที่ต้องการอย่างเป็นธรรมชาติ โดยทำงานร่วมทีมกับแพทย์ผู้ผ่าตัดเปลี่ยนเสียง 

 

 

 

ประวัติการศึกษา
2534 - 2537 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาการยภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
2542 - 2547 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย) มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2547 - ปัจจุบัน นักอรรถบำบัด โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน นักอรรถบำบัด โรงพยาบาลพรราม 9 กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
   
การฝึกอบรม
กันยายน 2550 Video Fluoroscopic swallow study (VFSS), Thailand  
พฤศจิกายน 2550 Occupational therapy in Dysphagia, Thailand  
สิงหาคม 2553 Assessment and Intervention in singer with voice disorder  
     

** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **

Name

Country
Email

Mobile No.

Whatsapp / Viber / Skype / Line etc.

Detail