โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


ทพ.สนธิ ศิริมัยทพ.สนธิ ศิริมัย
(ทันตกรรมประดิษฐ์)

 

 

ประวัติการศึกษา
2534 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2537 - 2540 Master of Sciences in Dentistry (M.S.D) In Prosthodontics School of Dental Medicine, Boston University Boston, Massachusetts, USA
     
ประสบการณ์การทำงาน

2534 - 2537

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาทัตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย

2540 อาจารย์พิเศษภาควิชาทันตกรรมบูรณะ , มหาวิทยาลัยบอสตัน, แมสซาชูเซส, สหรัฐอเมริกา
2541 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำโรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลป์ (ทันตแพทยสภา) เลขที่
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
กรรมการสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

Name

Country
Email

Detail

Information


 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล | บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ | 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital

** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **