โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


ทพ.ขจร กังสดาลพิภพทพ.ขจร กังสดาลพิภพ
(ทันตแพทย์โรคเหงือก)

 

 

ประวัติการศึกษา
2542 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2545 วิทยาศาสตร์มหาบัญฑิต (ปริทันต์วิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2548 วุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2552 ศึกษาต่อเนื่องรากฟันเทียม มหาวิทยาลัย ฟลอลิดา, รัฐฟลอลิดา, สหรัฐอเมริกา
     
ประสบการณ์การทำงาน
2547 - ปัจจุบัน ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลป์ (ทันตแพทยสภา) เลขที่
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทย

Name

Country
Email

Detail

Information


 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล | บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ | 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital

** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **