โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


ทพญ.ศศิภา ธีรดิลกทพญ.ศศิภา ธีรดิลก
(ทันตแพทย์จัดฟันและขากรรไกร)

ประวัติการศึกษา
2542 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2545 วิทยศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหิดล, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
2550 German Board of Orthodontics  Poliklink fuer kieferorthopaedie, Ludwig Maximilian Universitaet
  (Faczhahnaerttin fuer kieferorthopaedie)  
2551 Dr.Med.Dent Poliklink fuer kieferorthopaedie, Ludwig Maximilian Universitaet
  อนุมัติบัตรทันตแพทย์จัดฟัน สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2552 - ปัจจุบัน อาจารย์ทันตแพทย์ อาจารย์ประจำ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลป์ (ทันตแพทยสภา) เลขที่. ท.6545
สมาชิกทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

Name

Country
Email

Detail

Information


 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล | บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ | 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital

** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **