โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


ทพญ.บุศยมาศ สุธรรมวัชโรทัยทพญ.บุศยมาศ สุธรรมวัชโรทัย
(ทันตแพทย์ทั่วไป)

ประวัติการศึกษา
2554 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพมหานคร, ประทเศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - 2556 ทันตแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์
2557 - ปัจจุบัน ทันตแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลผักไห่ อำเภอผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
   
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลป์ (ทันตแพทยสภา) เลขที่. ท. 11563
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย

Name

Country
Email

Detail

Information


 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล | บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ | 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital

** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **