โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล Joint Commission International
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ทีมแพทย์ @ โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล


ทพญ.ญาณีพร เจริญศักดิ์วิโรจน์ทพญ.ญาณีพร เจริญศักดิ์วิโรจน์
(ทันตแพทย์ทั่วไป)

ประวัติการศึกษา
2554 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
     
ประสบการณ์การทำงาน
2554 - 2556 ทันตแพทย์ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
2554 - 2555 ทันตแพทย์อาสาสมัคร หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2555 - 2556 หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข รพ.หว้านใหญ่
2556 - 2558 ศึกษาต่อทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
สมาชิกสมาคมวิชาการ
ใบประกอบโรคศิลป์ (ทันตแพทยสภา) เลขที่. ท. 11547
ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกชมรมทันตกรรมหัตถการ

Name

Country
Email

Detail

Information


 โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล | บริการ ศัลยกรรมตกแต่งและแปลงเพศ | 1223 ลาดพร้าว 94 ถ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง กทม. 10310

  Every day 08:30−18:00

  +662 559 0155

  +662 559 2808

  customercare@kamolhospital.com

  Kamolhospital

  Kamolhospital

  kamolhospital

** อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หรือคำอวดอ้าง อย่างใดๆ นอกเหนือจากการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ของโรงพยาบาลตามเว็บไซต์นี้เท่านั้น **