Around at KAMOL HOSPITAL

ขอแสดงความยินดีกับน้อง "รินรดา ธุระพันธ์ (โยชิ) คว้ามงกุฎ Miss Tiffany universe 2017

เวทีการประกวด Miss Tiffany universe ปีที่ 20 ได้ผ่านพ้นไปพร้อมกับได้สาวงามคนใหม่ นั้นคือน้อง โยชิ รินรดา ธุระพันธ์ คว้ามงกุฎ Miss Tiffany universe 2017 มาครอง

ขอแสดงความยินดีกับน้อง "รินรดา ธุระพันธ์ (โยชิ) คว้ามงกุฎ Miss Tiffany universe 2017

 

ขอแสดงความยินดีกับน้อง "รินรดา ธุระพันธ์ (โยชิ) คว้ามงกุฎ Miss Tiffany universe 2017" มาคร้องได้สำเร็จ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ ขวัญลดา รุ่งโรจน์อำภา (ร็อค) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ พิมพ์พิศา ภานุปวินท์โชค (ตัวเล็ก)

 

ความเป็นหญิงที่สมบูรณ์แบบ ของน้องโยชิ.....เกิดที่โรงพยาบาลกมล ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งที่น้องเป็นสาวสวยที่สุดจริงๆๆ

 

ทางโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมลขอแสดงความยินดีกับน้องโยชิด้วยนะค่ะ และขอให้ประสบความสำเร็จในเวทีต่อๆไป

 

 

 

ภาพจาก: Miss Tiffany's Universe
https://www.facebook.com/MissTiffanyUniverse/