ศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง กมล

ศัลยกรรมปรับรูปหน้า (Facial Modifying)

การให้บริการของโรงพยาบาลเป็นการให้บริการตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผลของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับลักษณะและโครงสร้างทางกายภาพของผู้เข้ารับบริการ

เปลี่ยนรูปหน้าผู้ชาย

 

 
ดึงหน้า,Face Lift,Face Modifying

ศัลยกรรมปรับเปลี่ยนรูปหน้า,เปลี่ยนหน้า,แปลงโฉม

ศัลยกรรมปรับเปลี่ยนรูปหน้า,เปลี่ยนหน้า,แปลงโฉมศัลยกรรมปรับเปลี่ยนรูปหน้า,เปลี่ยนหน้า,แปลงโฉม

 
 

 

เปลี่ยนรูปหน้าผู้หญิง

   

ศัลยกรรมปรับเปลี่ยนรูปหน้า,เปลี่ยนหน้า,แปลงโฉม,Yasmin-Bellini

ศัลยกรรมปรับเปลี่ยนรูปหน้า,เปลี่ยนหน้า,แปลงโฉม
ศัลยกรรมปรับเปลี่ยนรูปหน้า,เปลี่ยนหน้า,แปลงโฉม